Πρόγραμμα
Δευτέρα 19/03 - Semifinals
Τρίτη 20/03 - Semifinals
Πέμπτη 22/03 - 3rd place match
Κυριακή 25/03 - Finals